Hvad er en klimalandsby?

Kan en landsby nedbringe sit samlede CO2 aftryk markant, måske endda med 70 procent, og hvad kan særligt landsbyer og små lokalsamfund gøre for klimaet? Og hvordan kan arbejdet med klima understøtte udviklingen i en landsby? Det vil Klimalandsbyprojektet undersøge.

Vejle Klimalandsbyprojekt

Klimalandsbyprojektet er et forsøgsprojekt, der skal udvikle løsninger på landsbyniveau, som modvirker klimaforandringer og bidrager til fællesskaber og lokal udvikling. Vandel er udpeget som klimalandsby, hvor der fra 2021 til 2023 arbejdes med at nedbringe byens samlede CO2-udledning, og samtidig styrke fællesskab og lokal udvikling.

Eksperimenter kommer til at danne rammen omkring klimalandsbyprojektet i Vandel. Der er ikke nogen klar definition af, hvad en klimalandsby er, og hvad den kan. Vandel kommer til at være et forsøg på, hvad en klimalandsby kunne være og opstille nogle metoder og formater. Eftersom Vandel er det første klimalandsbyprojekt i Vejle Kommune, bliver landsbyen et udstillingsvindue, hvor både borgere, organisationer og virksomheder kan hente inspiration til grønne løsninger.

Det er Vandels borgere, der er drivkraften bag projektet, og de har igennem deres ansøgning opsat nogle mål for, hvordan de designer deres forsøgsprojekt. Klimalandsbyprojektet vil undervejs hente fagfolk ind på forskellig vis, som Vandels borgere får sparring fra eller hjælp til at udvikle konkrete løsninger og dermed klædes Vandel godt på til at kunne oversætte deres mål til aktiv handling. Du kan læse om Vandels projekt "Vandel designer fremtidens klimalandsby" her.

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Vejle Kommune:

 • Maren M. P. Andersen, mamaa@vejle.dk, 21843568.

 

Kontakt Vandel Udviklingsråd:

 • Mette Jensen  mjhurup@yahoo.dk / 24 94 01 80.

Baselinemåling

Da klimalandsbyprojektet begyndte, lavede Vejle Kommune i samarbejde med Rambøll en baselinemåling af CO2-udledning på udvalgte klimaområder og forhold som motivation, opbakning og værdiskabelse igennem projektet. Baselinemålingen skal danne et grundlag for at følge op på projektets resultater midtvejs og afslutningsvist i projektet.

Målet med projektet er ikke kun at reducere CO2-udledningen. Det handler lige så meget om at få konkrete erfaringer over, hvordan de forskellige borgerrettede klimatiltag i Vejle Kommunes klimaplan, kan fungere og løses i praksis. 

Målingen fokuserer på udvalgte CO2-relatede områder, der er udvalgt ud fra hvad der kan give mest effekt at arbejde med for Vandel, og ud fra hvad der i denne kontekst var muligt at måle på. Områderne er: energi, varme, transport og fødevarer. Dertil blev der tilføjet spørgsmål omkring vaner inden for affald og forbrug der relaterer sig til de aktuelle projekter i Vandel. CO2-beregningerne opgøres per husstand og samlet for byen.

Målingen blev gennemført som spørgeskemaer, udviklet i samarbejde med Rambøll, der blev sendt ud til borgere, erhvervsliv og institutioner i Vandel lokalområde. Baselinemålingen er baseret på 179 besvarelser fra borgere, og 23 besvarelser fra lokale erhverv og institutioner.

Målingen viser at en husstand i Vandel udleder i gennemsnit 8,2 tons CO2 om året (eks. CO2 fra privat forbrug, offentligt forbrug og ferierejser).

Opsamling på Baseline-måling

Udsnit af af baselinemålingen i Vandel i 2021: En husstand i Vandel udleder i gennemsnit 8,2 tons CO2 om året

 • Opbakning:

  • Hele 46 procent af husstandene i Vandel synes i høj grad at det skaber værdi for Vandel at deltage i projektet!
 • Energiforbrug: Udgør 0,71 tons CO2 (9 procent)

  • En husstand i Vandel bruger i gennemsnit cirka 4.988 kWh om året.
  • De mest udbredte energimærker er C og D.
  • Mere end hver tredje bolig er ikke energimærket.
 • Varmeforbrug: Udgør 2,1 tons CO2 (26 procent)

  • Næsten 50 procent af husstandene i Vandel har tilmeldt sig fjernvarme pga. klima og miljø, men også af økonomiske årsager. (Tilkoblingen til fjernvarme indledes først i 2022).
  • Cirka 66 procent af varmekilden i Vandel kommer fra gasfyr eller oliefyr.
  • Cirka 10 procent opvarmer deres bolig med varmepumpe eller en kombination af varmepumpe og andre varmekilder.
 • Transportvaner: Udgør 3,86 tons CO2 (46 procent)

  • Cirka 44 procent af husstandene i Vandel har kun én bil til-knyttet husstanden. En husstand med én bil kører cirka 50 km om dagen og udleder i gennemsnit 2,8 tons CO2 om året.
  • Cirka 44 procent af husstande i Vandel har to biler tilknyttet husstanden. En husstand med to biler kører cirka 50 km om dagen i bil nummer ét og 37 km om dagen i bil nummer to.
  • Husstande med to biler udleder i gennemsnit 5,1 tons CO2 om året.
  • Cirka 37 procent af husstandene i Vandel forventer enten i nogen grad eller i høj grad, at deres næste bil skal være en elbil især af hensyn til klima, men også af økonomiske
   årsager.
  • Næsten 50 procent gør ikke noget for at køre mindre i bil.
 • Affald og fødevarevaner: Udgør 1,52 tons CO2 (19 procent)

  • Mere end 50 procent af husstandene i Vandel har aftensmål-
   tider, hvor de ikke spiser kød især af hensyn til klima, miljø og sundhed.
  • Cirka 60 procent af husstandene i Vandel spiser oksekød eller kalvekød til aftensmad mere end én gang om ugen.
  • Oksekød og kalvekød står for mere end 75 procent af CO2-
   udledningerne fra Vandels aftensmåltider.
  • Mere end 75 procent af husstandene i Vandel foretager dagligvareindkøb lokalt i Vandel mere end én gang om ugen.
  • Næsten 80 procent af husstandene i Vandel gør i nogen grad eller i høj grad noget for at reducere husstandens affaldsmængder.
  • Lidt mere end 30 procent synes i nogen grad eller i høj grad, at det er besværligt at sortere affald. Dog synes næsten 30 procent, at det i høj grad er vigtigt at sortere affald.

Midtvejsmåling

I november 2022 gennemført vi i samarbejde med Rambøll en midtvejsmåling, ud fra samme metode som baselinemålingen.

Målingen blev gennemført som spørgeskemaer, udviklet i samarbejde med Rambøll, der blev sendt ud til borgere, erhvervsliv og institutioner i Vandel lokalområde. Målingen er baseret på 133 besvarelser fra borgere, og 21 besvarelser fra lokale erhverv og institutioner.

Målingen viser at en husstand i Vandel udleder i gennemsnit 7,34 tons CO2 om året (eks. CO2 fra privat forbrug, offentligt forbrug og ferierejser).

Grafisk opsamling af midtvejsmåling i Vandel

Udsnit af midtvejsmåling: En husstand i Vandel udleder i gennemsnit 7,34 tons CO2 om året

 • Opbakning

  • Hele 44 procent af husstandene i Vandel synes i høj grad at det skaber værdi for Vandel at deltage i projektet!
 • Energiforbrug: Udgør 0,65 tons CO2 (9 procent)

  • En husstand i Vandel bruger i gennemsnit ca. 3.990 kWh om
   året.
  • De mest udbredte energimærker er C og D.
  • Lidt mindre end hver tredje bolig er ikke energimærket.
 • Varmeforbrug: Udgør 1,65 tons CO2 (23 procent)

  • Ca. 57 pct. af husstandene i Vandel opvarmes enten ved gaseller
   oliefyr.
  • Ca. 10 pct. opvarmer deres bolig med varmepumpe eller en
   kombination af varmepumpe og andre varmekilder.
  • Mere end 60 pct. (62 pct.) af husstandene i Vandel har tilmeldt
   sig fjernvarme. 61 pct. tilkendegiver, at de har tilmeldt sig af
   økonomiske årsager og 54 pct. af hensyn til klima og miljø.
 • Transportvaner: Udgør 3,71 tons (51 procent)

  • Ca. 50 pct. af husstandene i Vandel har kun én bil tilknyttet
   husstanden. En husstand med én bil kører ca. 60 km om
   dagen og udleder i gennemsnit 2,84 tons CO2 om året.
  • Ca. 42 pct. af husstandene i Vandel har to biler. En husstand med to biler kører cirka 60 km om dagen i bil nummer ét og 42 km om dagen i de resterende biler. Husstande med to biler udleder i gennemsnit 5 tons CO2 om året.
  • Ca. 35 pct. af husstandene i Vandel forventer enten i nogen grad eller i høj grad, at deres næste bil skal være en elbil.
   Dette skyldes især klimahensyn og økonomiske årsager.
  • Ca. 33 pct. gør ikke noget for at køre mindre i bil.
 • Affald og fødevarevaner: Udgør 1,32 tons CO2 (18 procent)

  • Ca. 39 pct. af husstandene i Vandel har aftensmåltider i løbet af ugen, hvor de ikke spiser kød. Dette skyldes især et hensyn til klima, miljø og sundhed samt økonomiske eller personlige
   årsager.
  • Ca. halvdelen af husstandene i Vandel spiser oksekød eller kalvekød til aftensmad mere end én gang om ugen. Dette står for ca. 70 pct. af CO2 udledningerne fra Vandels aftensmåltider.
  • Lidt over 76 pct. af husstandene i Vandel gør i nogen eller høj
   grad noget for at reducere deres affaldsmængder. Det gør de især ved at genoverveje køb, kun at handle hvad der virkelig er behov for eller ved oftere at reparere ting.
  • Ca. 33 pct. synes i nogen eller i høj grad, at det er besværligt
   at sortere affald. Dog synes næsten 56 pct., at det i høj grad
   er vigtigt at sortere affald.

Afsluttende måling

I november 2023 gennemførte vi i samarbejde med Rambøll en afsluttende måling, ud fra samme metode som de to øvrige målinger.

Målingen blev gennemført som spørgeskemaer, udviklet i samarbejde med Rambøll, der blev sendt ud til borgere, erhvervsliv og institutioner i Vandel lokalområde. Målingen er baseret på 139 besvarelser fra borgere, og 4 besvarelser fra lokale erhverv og institutioner.

Målingen viser at en husstand i Vandel udleder i gennemsnit ca. 5,6 tons CO2 om året (ekskl. CO2 fra privat forbrug, offentligt forbrug og ferierejser).

Det betyder, at Vandel i alt udleder ca. 2.206 tons CO2 om året (ekskl. CO2 fra privat forbrug, offentligt forbrug og ferierejser).

Grafisk opsamling på den afsluttende måling i Klimalandsbyprojektet.

Udsnit af den afsluttende måling: En husstand i Vandel udleder i gennemsnit ca. 5,6 tons CO2 om året

 • Opbakning

  75 pct. af husstandene i Vandel synes i nogen eller i høj grad, at det har skabt værdi for Vandel at lave projektet ”Vandel designer fremtidens klimalandsby”.

 • Elforbrug: Udgør 0,56 tons CO2 (10 procent)

  • En husstand i Vandel bruger i gennemsnit ca. 3.860 kWh om året.
  • De mest udbredte energimærker er A, C og D.
  • 42 pct. har angivet, at deres bolig ikke er energimærket.
 • Varmeforbrug: Udgør 0,41 tons CO2 (9 procent)

  • Ca. 9 pct. af husstandene i Vandel opvarmes enten ved gas eller oliefyr.
  • Ca. 9 pct. opvarmer deres bolig med varmepumpe eller en kombination af varmepumpe og andre varmekilder. Ca. 68 pct. af husstandene i Vandel har fjernvarme som primær varmekilde og ca. 6 pct. tilkendegiver, at de har tilmeldt sig fjernvarme. Halvdelen af dem, der har tilmeldt sig fjernvarme har gjort det af økonomiske årsager. Den anden halvdel har primært tilmeldt sig af miljø- og klimamæssige årsager.
 • Transportvaner: Udgør 3,31 tons CO2 (58 procent)

  • Ca. 55 pct. af husstandene i Vandel har kun én bil tilknyttet husstanden. En husstand med én bil kører ca. 52 km om dagen og udleder i gennemsnit 2,43 tons CO2 om året.
  • Ca. 40 pct. af husstandene i Vandel har to biler. En husstand med to biler kører cirka 52 km om dagen i bil nummer ét og 36 km om dagen i de resterende biler. Husstande med mere end en bile udleder i gennemsnit 4,6 tons CO2 om året.
  • Ca. 44 pct. af husstandene i Vandel forventer enten i nogen grad eller i høj grad, at deres næste bil skal være en elbil. Dette skyldes især klimahensyn og økonomiske årsager.
  • Ca. 58 pct. gør ikke noget for at køre mindre i bil.
 • Affald og fødevarer: Udgør 1,28 tons CO2 (23 procent)

  • Ca. 54 pct. af husstandene i Vandel har aftensmåltider i løbet af ugen, hvor de ikke spiser kød. Dette skyldes især et hensyn til klima, miljø og sundhed samt økonomiske eller personlige årsager.
  • Ca. halvdelen af husstandene i Vandel spiser oksekød eller kalvekød til aftensmad mere end én gang om ugen.
   Dette står for ca. 74 pct. af CO2-udledningerne fra Vandels aftensmåltider.
  • Lidt over 70 pct. af husstandene i Vandel gør i nogen eller i høj grad noget for at reducere deres affaldsmængder. Dette gør de især ved at genoverveje køb, købe flere ting brugt eller ved oftere at reparere ting.
  • Ca. 29 pct. synes i nogen eller i høj grad, at det er besværligt at sortere affald. Dog synes ca. 85 procent i nogen eller høj grad at det er vigtigt at sortere affald.

Resultater på tværs af de tre målinger

Ved midtvejsmålingen (2022) blev en gennemsnitlig husstand i Vandel estimeret til at udlede ca. 7,3 tons CO2 om året, og dermed havde byen en samlet udledning på ca. 2.912 tons CO2 om året (ekskl. CO2 fra privat forbrug, offentligt forbrug og ferierejser.

Ved baseline målingen (2021) havde en husstand i Vandel en estimeret udledning på ca. 8,2 tons CO2 om året, og dermed en total for byen på ca. 3.260 tons CO2 om året (ekskl. CO2 fra privat forbrug, offentligt forbrug og ferierejser).

Den estimerede CO2-udledning fra Vandel er således faldet fra 8,2 tons CO2 til 5,6 tons Co2 om året, svarende til ca. 30 procent i projektperioden.

Grafisk opsamling på resultatet på tværs af de tre målinger i Klimalandsbyprojektet

Udsnit af resultater på tværs af de tre målinger

 • Varmeforbrug

  • Imellem de tre målinger er der sket et markant fald i særligt andelen af husstande med gasfyr som primær varmekilde. Dette har resulteret i et markant fald i udledningerne forbundet med Vandels varmeforbrug.
  • Samtidig er der sket en stor stigning i andelen af husstande koblet til fjernvarmenettet. Ved baselinemålingen havde ca. 1 pct. at husstandene i Vandel fjernvarme som primær varmekilde og ved den afsluttende måling er dette steget til 68 pct. Dette er den primære årsag til faldet i udledninger forbundet med varmeforbrug.
 • Elforbrug

  • Reduktion i udledning af elforbruget er en kombination af to faktorer; reduktion i det samlede elforbrug og et fald i emissionsfaktoren på el. Faldet i elforbruget mellem midtvejs- og den afsluttende måling er marginalt og ligeledes forbundet med en vis usikkerhed. Det bemærket dog, at elforbruget ved både midtvejs- og afsluttende måling har ligget under niveauet for energi-styrelsens anbefaling på 4.000 KWh/husstand.
  • Emissionsfaktoren er faldet mellem alle tre målinger, men dog har faldet været størst fra midtvejs- til den afsluttende måling.
 • Transportvaner

  • Ved den afsluttende måling, er de estimerede udledninger forbundet med transport faldet til et niveau under både baseline- og midtvejsmålingen. Antallet af kilometer kørt er faldet fra et gennemsnitligt 51 km/dag ved baselinemålingen og 48 km/dag ved den afsluttende måling.
  • Dertil er der sket en mindre justering i antallet af både benzin- og elbiler, hvor der er sket et fald i antallet af benzinbiler og en stigning i antallet af elbiler.
 • Affalds- og fødevarevaner

  • Udledningerne forbundet med Vandels kostvaner (aftensmåltider) faldt en anelse mellem baseline- og midtvejsmålingen.
  • Besvarelserne fra den afsluttende måling indikerer et mindre skift mod mindre oksekødbaseret kost, og dermed et mindre fald i udledningerne. Det er dog en mindre ændring, så dette fald er forbundet med en vis usikkerhed.